برچسب خورده: shahrsazi

مقاله شیو هها، فنون و ابزار تحلیل بصری در شهر

مقاله شیو هها، فنون و ابزار تحلیل بصری در شهر مقاله شیو هها، فنون و ابزار تحلیل بصری در شهر دید و فاصله دید موجب می شود مطالعه دیدها در شهر دارای پیچیدگ یهای زیادی باشد، زیرا اکثر دیدها در شهر دارای تمامی این متغیرهاست. اما تقسیم بندی دیدهای شهری بر اساس رویکردها … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید