برچسب خورده: SOAR

مقاله برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR موردی شهر تفت

مقاله برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگ مقاله برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگ چکیده گسترش سریع شهرنشینی و تغییر در بنیادهای شیوه زندگی در دنیای معاصر، ضرورت برنامه ریزی و مدیریت گذران اوقات فراعت را بیش از پیش نمایان کرده است. از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای موفق در حوزه گردشگری، شهر پایه … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید