برچسب خورده: SPSS و Arc GIS

مقاله بررسی و سنجش عدالت فضایی بهره مندی از خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر

مقاله بررسی و سنجش عدالت فضایی بهره مندی از خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر مقاله بررسی و سنجش عدالت فضایی چکیده امروزه در آغاز قرن 21، بحران برنامه ریزی و کیفیت زندگی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته و موجب گردیده وعده آرمانشهر … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید