برچسب خورده: TOD چیست

اصول و اهداف TOD

اصول و اهداف TOD اصول و اهداف TOD در سال های اخیر، رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافته ترین دیدگاه های توسعه شهری، که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تأکید دارد، مطرح شده است. این رویکرد از ویژگی هایی چون … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید