برچسب خورده: Topsis

آموزش اکسپرت چویس و مکان یابی به روش AHP

آموزش اکسپرت چویس و مکان یابی به روش AHP آموزش اکسپرت چویس و مکان یابی به روش AHP تحلیل سلسله مراتبی یا AHP چیست موفقیت و یا شکست انسان یا یک مدیر، دقیقا بستگی دارد به درستی تصمیماتی که توسط وی اخذ شده است. بنابراین ضرورت به کار گیری روش های علمی در … ادامه مطلب »

مقاله بررسی و مکان‌یابی مراکز پارکینگ طبقاتی با استفاده از روش AHP و TOPSIS موردی شهر سمنان

مقاله بررسی و مکان‌یابی مراکز پارکینگ طبقاتی با استفاده از روش AHP و TOPSIS موردی شهر سمنان مقاله بررسی و مکان‌یابی مراکز پارکینگ طبقاتی با استفاده از روش AHP و TOPSIS موردی شهر سمنان چکیده مدیریت پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهری بویزه در شهرهای رو به رشد است.سطوح مختلف امکانات … ادامه مطلب »

مقاله بررسی و مکان‌یابی مراکز پارکینگ طبقاتی با استفاده از روشAHP وTOPSIS موردی شهر سمنان

مقاله بررسی و مکان‌یابی مراکز پارکینگ طبقاتی با استفاده از روشAHP وTOPSIS موردی شهر سمنان مقاله بررسی و مکان‌یابی مراکز پارکینگ طبقاتی با استفاده از روشAHP وTOPSIS موردی شهر سمنان چکیده مدیریت پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهری بویزه در شهرهای رو به رشد است.سطوح مختلف امکانات پارکینگ می تواند بر … ادامه مطلب »

مقاله اولویت بندی اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی در نواحی فرسوده با استفاده ازGIS و روش Topsis موردی منطقه سه شهر ساری

مقاله اولویت بندی اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی در نواحی فرسوده با استفاده ازGIS و روش Topsis موردی منطقه سه شهر ساری مقاله اولویت بندی اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی در نواحی فرسوده با استفاده ازGIS و روش Topsis موردی منطقه سه شهر ساری چکیده هدف تحقیق تبیین هر چه بهتر معضل بافت‌ … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل فضایی و اولویت‌بندی شهرستان‌های آذربایجان غربی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال

مقاله تحلیل فضایی و اولویت‌بندی شهرستان‌های آذربایجان غربی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال مقاله تحلیل فضایی و اولویت‌بندی شهرستان‌های آذربایجان غربی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال چکیده در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات با غلبه بر محدودیت‌های زمانی و مکانی، … ادامه مطلب »

مقاله ارزیابی و سطح بندی توسعه یافتگی مناطق شهری بر پایه تکنیک TOPSIS و GIS موردی مناطق22 گانه شهر تهران

مقاله ارزیابی و سطح بندی توسعه یافتگی مناطق شهری بر پایه تکنیک TOPSIS و GIS موردی مناطق22 گانه شهر تهران مقاله ارزیابی و سطح بندی توسعه یافتگی مناطق شهری بر پایه تکنیک TOPSIS و GIS موردی مناطق22 گانه شهر تهران چکیده هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی توسعه پایدار شهری مناطق 22 گانه شهر … ادامه مطلب »

مقاله اولویت بندی نواحی شهری به منظور تأسیس ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از دو روش تخصیص خطی و TOPSIS و با کمک تکنیک GIS موردی شهر ماکو

مقاله اولویت بندی نواحی شهری به منظور تأسیس ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از دو روش تخصیص خطی و TOPSIS و با کمک تکنیک GIS موردی شهر ماکو مقاله اولویت بندی نواحی شهری به منظور تأسیس ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از دو روش تخصیص خطی و TOPSIS و با کمک … ادامه مطلب »

مقاله ارزیابی آسیب پذیری محله های شهری در برابر زلزله موردی شهر پیرانشهر

مقاله ارزیابی آسیب پذیری محله های شهری در برابر زلزله موردی شهر پیرانشهر مقاله ارزیابی آسیب پذیری محله های شهری در برابر زلزله موردی شهر پیرانشهر چکیده زلزله یکی از سوانح طبیعی است که بیشتر کشورها ازجمله ایران با تهدیدات آن مواجـه آنـد، ضـرورت کـاهش آسیب پذیری شهرها در برابر این سانحه طبیعی، … ادامه مطلب »

جزوه بسیاز مفید مدل های کمی ََAHP و Topsis

جزوه بسیاز مفید مدل های کمی ََAHP و Topsis و… جزوه بسیاز مفید مدل های کمی ََAHP و Topsis گفتیم که تصمیم گیرنده طی فرآیند تصمیم به انتخاب راهی از بین راه های موجود اقدام می کند. این انتخاب به معنای نحوه بکارگیری منابع و امکانات قرار گرفته در اختیار مدیر در راستای … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید