برچسب خورده: WGS 84

آشنایی با سیستم ژئودتیک جهانی

آشنایی با سیستم ژئودتیک جهانی آشنایی با سیستم ژئودتیک جهانی سیستم ژئودتیک جهانی سیستم ژئودتیک جهانی ، سیستمی استانداردی است که در ناوبری از آن استفاده میشود. در این سیستم از یک مرجع برای مختصات یابی یک مرکز جرم برای زمین و یک مدار شبیه به مسیر حرکت زمین در فضا استفاده میشود … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید