برچسب خورده: WWW.IRANIANSHAHRSAZ

مقاله تحلیل شاخص های کمی و کیفی تأثیر گذار در برنامه ریزی مسکن استان های کشور

مقاله تحلیل شاخص های کمی و کیفی تأثیر گذار در برنامه ریزی مسکن استان های کشور مقاله تحلیل شاخص های کمی و کیفی تأثیر گذار در برنامه ریزی مسکن استان های کشور چکیده  توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای توسعه پایدار در چهارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای ضروی است تا با بهره … ادامه مطلب »

کتاب تجربه مدرنیته از مارشال برمن

کتاب تجربه مدرنیته از مارشال برمن کتاب تجربه مدرنیته از مارشال برمن این کتاب به بررسی تاثیرات اجتماعی، هنری و سیاسی مدرنیته در جوامع مختلف می‌پردازد. در فصل اول کتاب به تاثیر روند مدرنیزاسیون بر فاوست گوته می‌پردازد. شخصیت فاوست گوته نمونهٔ یک توسعه‌گر است که برای توسعه و پیشرفت، مجبور است تراژدی … ادامه مطلب »

مقاله رابطه چگونگی قرارگیری ساختمانهای بلندمرتبه و منظر شهری

مقاله رابطه چگونگی قرارگیری ساختمانهای بلندمرتبه و منظر شهری مقاله رابطه چگونگی قرارگیری ساختمانهای بلندمرتبه و منظر شهری بررسی مسئله ساختمان های بلند مرتبه در منظر شهری دارای ابعاد مثبت و منفی زیادی است. شناخت این ابعاد می تواند تصمیم گیرندگان را در جهت تقویت ابعاد مثبت و همچنین حذف ابعاد منفی کمک … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید